Нематеријална култура

Музика и игре

Роми већ хиљадама година, у најразличитијим деловима света уживају глас добрих мизичара.. Неки истраживачи су сматрали а неки то још увек тврде да су Роми творци и доносиоци врло добре и квалитетније , чак и напредније музике на европске просторе… Тако је на пример, мађарски композитор Франц Лист, на пример, тврдио да Мађари нису имали народну музику све док им је Роми нису донели.

Веровања

Роми у Србији су углавном муслимани и православци али има и нешто мало католика а у новије време и чланова неких мањих верских заједница. Муслиманске су вере Роми који су у Србију дошли с Турцима или су на ове просторе дошли преко муслиманских земаља, а православну веру исповедају тзв. влашки Роми и они који су били православци пре него што су се доселили у Србију.

Обичаји

Роми у Србији су углавном муслимани и православци али има и нешто мало католика а у новије време и чланова неких мањих верских заједница. Муслиманске су вере Роми који су у Србију дошли с Турцима или су на ове просторе дошли преко муслиманских земаља, а православну веру исповедају тзв. влашки Роми и они који су били православци пре него што су се доселили у Србију.