Мисија и визија музеја

Музеј ромске културе у Београду отворен је 21.10.2009. године и један је од ретких музеја у свету.

Прва изложбена поставка ромске писане културе „Алав е Роменго“ (Реч Рома), је за посетиоце била отоворена шест месеци, сачињавала и 12 паноа на којима су представљени споменици ромске писмености, од којих неки сежу и до позног средњег века. Сви писани документи, међу којима је и осам Библија, моћи ће да се прочитају на рачунарима, док су копије оригинала књига изложене у Музејском простору.

Савремени музеји су конципирани као базе података о укупној култури или пак, о неком од њених сегмената.

Због тога се може рећи да је главна сврха свих музеја, па тиме и Музеја ромске културе, да истражује, прикупља и презентира артефакте који сведоче о историји, култури и начину живота народа коме су посвећени, у овом случају Рома. На овај начин неромско становништво ће имати прилику да боље и брже упозна историју и културу ромске популације, али и то да сами Роми више сазнају из сопствене прошлости, чиме ће створити основу за будућност.

Већина музеја у свету настала је пре око 250 година, пре него што је настао Музеј ромске културе у Београду, а пре двадесетак година настао је ромски Музеј у Брну.

Његова укупна изложбена површина износи нешто преко 70 метара квадратних.

На том простору је могуће изложити веома ограничен број артефакта (максимално 300), материјалне и духовне културе овог народа. Ово је један од основних разлога, али не и једини, због чега желимо да Музеј има виртуелне поставке, тј. постане и виртуелни музеј.

Фонд Музеја је око 3000 артефаката И других докуменaта што представља репрезентативан узорак предмета материјалне и духовне културе Рома.