Музика и игре

Ромски таленат за музику, као важно етничко обелеђје овог народа, узимали су неки научници као доказ да они заиста воде порекло из Индије.

Индије њихове прапостојбине, изједначавајући их са оних 10-12 хиљада Лура које је по једној легенди коју је у својој Књизи о краљевима, објавио шперсиски песник Фирдуси. У тој легенди се вели како је персијски краљ Бахрам-Гур, који је владао од 420 до 440.године после Христа, позвао из Индије те људе који су имали улогу да увесељавфају његов иначе прилично туробан и напаћен народ.

Лурска легенда и наче, гласи овако:

Било је и научника који су другачије мислили .. Тако је на пример на конгресу за фолклор у Лондону 1891. године констатовано:

  • Да Роми своје сопствене мелодије негују обично само у песми и да их ретко свирају на инструментима, а, напротив, да у свирању негују мелодије других народа које ретко певају.
  • Да су код мађарских Рома – који станују међу Мађарима и говоре мађарски, у мелодијама народних песама са циганским текстом, битно мотиви, то јест, мелодија и ритам – мађарски, идентични са онима који су карактеристични за оригиналне мелодије мађарског народа. Исто је тако и са влашким, српским и другим Ромима, уколико се то може закључити на основу врло мало података.
  • Да се у мелодијам циганскихи народних песама различитих Рома ипак опажа нешто заједничко, специјално циганско. Такви специјални цигански елементи налазе се и у инструменталној музици Рома и кад свирају мелодије других народа, али они више припадају индивидуалној боји свирача, док је у циганским песмама то спојено са мелодијом.
  • Да Роми музиканти Ромизирају и кваре оригиналне народне мелодије других народа и да су, у новије доба, искварили и стару, праву мађарску музику.
  • Да Роми никако не могу бити творци музике ниједног народа.